Lääkkeenmääräämisen erikoispätevyysjaosto "LäMä"

Lääkkeenmääräämisen erikoispätevyysjaoston jäseninä ovat rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen suorittaneet tai ko. koulutukseen hyväksytyt terveydenhuollon ammattihenkilöt. 

Jaoston tarkoituksena on:

  • Koota yhteen lääkkeenmääräämisoikeuden edellyttävissä tehtävissä toimivat ammattihenkilöt
  • Edistää jäsenten ammatillista asemaa
  • Osallistua tehtäväalueensa ja työolosuhteiden kehittämiseen
  • Osallistua sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämiseen

Syvemmälle sivustoon kirjautuminen tapahtuu alalaidan vasemmassa reunassa olevan c-kirjainta klikkaamalla, jonka jälkeen syötetään annetut tunnukset ja salasanat. Sivuston käyttöoikeudet on vain koulutuksessa olevilla ja koulutuksen suorittaneilla. Tunnuksia ei anneta ulkopuolisille.