Yhteistyökumppanit

https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajan_tyo_ja_hoitotyon/hoitotyon_kehittaminen/rajattu_laakkeenmaaraamisoikeus/

https://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajan_tyo_ja_hoitotyon/hoitotyon_kehittaminen/sairaanhoitajan-laajennetut-tyon/

 

Tähän kohtaan liitämme yhteistyö kumppaneiden ilmoituksia ja tiedotteita. 

 

Karelia ammattikorkeakolu

http://www.karelia.fi/fi/

http://www.karelia.fi/fi/tki-ja-palvelut/koulutuspalvelut/taydennyskoulutus/563-sairaanhoitajan-laakkeenmaaraminen/

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK 

http://jamk.fi  Haku alkanut syyksyn 2019 ryhmään 

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Lisäkoulutus, 45 op, 29.8.2019 – 31.10.2020    Valintakoe on 27.5.2019.

Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa

http://www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus/ammatilliset/laakkeenmaaraaminen

 

 

 

Oulun AMK

http://www.oamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/?id=626&kid=1117&kieli=FI

Oamkin täydennyskoulutus

www.oamk.fi

Oulun amk:ssa on  Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutukseen nyt 15.1 alkaen haku auki - valintakoe on 6.5 klo 9. takoitus aloittaa koulutus syksyllä 2019.

Oulun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus